Velkommen til Driv HMS

2020 Driv ny skjorte.jpg
 

ÅRSMØTEINNKALLING

Til bedriftsledere, verneombud og tillitsvalgte i våre kundebedrifter


Styret i Driv HMS bedriftshelsetjeneste innkaller herved til årsmøte.


Dato:     Onsdag 26. mai

Tid:        kl. 13.00

Sted:     Lokaler ved Driv HMS, StørenSaksliste:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Valg av referent og 1 deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder

- Årsmelding

- Årsregnskap 2020

- Budsjett 2021

- Valg av styremedlemmer

- Valg av valgkomité

- Innkomne saker må være selskapet i hende senest 3 uker før årsmøtet

Vi håper våre kundebedrifter stiller med sine representanter og ønsker alle hjertelig velkommen!

 

VÅRENS HMS-KURS

26.mai starter vi med grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og AMU-medlemmer. Kurset er lovpålagt og gir en grundig innføring i gjeldende lov- og regelverk. Ta kontakt dersom du ønsker å delta på kurs eller har spørsmål.

HMS-kurs_edited_edited.jpg
 

Åpningstider

Mandag - Fredag 08:00 - 15:30

2019%20Driv%20bil_edited.jpg
 

Kontakt oss

Russervegen 5b, 7340 Oppdal
Kjørkvollveien 1, 7290 Støren

Oppdal 72 40 04 10, Støren 72 43 45 90

Chart & Stethoscope