Velkommen til Driv HMS

2020 Driv ny skjorte_edited.jpg
 

HØSTENS HMS-KURS

I slutten av september starter vi med grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og AMU-medlemmer. Kurset er lovpålagt og gir en grundig innføring i gjeldende lov- og regelverk. Ta kontakt dersom du ønsker å delta på kurs eller har spørsmål.

Siri HMS-kurs.jpg
 

Åpningstider

Mandag - Fredag 08:00 - 15:30

2019%20Driv%20bil_edited.jpg
 

Kontakt oss

Russervegen 5b, 7340 Oppdal
Kjørkvollveien 1, 7290 Støren

Oppdal 72 40 04 10, Støren 72 43 45 90

Chart & Stethoscope