MINERA SKIFER AS.jpg

Bli kunde hos oss

Driv HMS er din lokale bedriftshelsetjeneste.


Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste. 

Andre ser nytten av å ha en kvalifisert  samarbeidspartner i HMS-arbeidet.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og pristilbud.

Legeattester

Sjåfører, godkjenning brannmannskap m.m.

Vaksinering

Yrkesvaksiner og sesonginfluensa

Målrettede helseundersøkelser

Hørselstester
Lungefunksjonstester
Blodtrykksmålinger
Eksponeringskartlegging

Kartlegging av arbeidsmiljø

Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø.
Psykososialt arbeidsmiljø
Ergonomi
Nettbasert spørreundersøkelse

Kurs

Førstehjelp
HMS-kurs
Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
Muskel og skjelett
Forum for verneombud
Kurs tilpasset din bedrift

Øvrig

Samtaler med lege/sykepleier
Lederstøtte
Dialogmøter
Individuell veiledning
Fysisk aktivitet

 

Oppdal 72 40 04 10, Støren 72 43 45 90

©2020 by Driv HMS. Proudly created with Wix.com